Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 195​

Obstarávateľ
Obec Hermanovce nad Topľou
Hodnota
206 838 €
Popis zákazky
Podrobný opis prác je definovaný v súťažných podkladoch. Realizácia prác bude v súlade s projektovou dokumentáciou a v rozsahu výkazov výmer, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe budov. (45210000)
Kontaktná osoba
Ing. Ján Krivák
ocu.hermanovcent@gmail.com
Telefón
+421574492637
Adresa
Obec Hermanovce nad Topľou
Obecný úrad, Hermanovce nad Topľou 195