Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci pre komunitnú / spolkovú činnosť

Obstarávateľ
Obec Bajerovce
Hodnota
111 924 €
Popis zákazky
Základnou charakteristikou zámeru zmeny dokončenej stavby so súpisným číslom 112 je rekonštrukcia bývalej základnej školy pre komunitnú / spolkovú činnosť s max. počtom osôb 30. Personál bude tvoriť 3 osoby. V súčasnosti budova pre školstvo, na vzdelávanie v stupni materská škola a základná škola je nevyužívaná. Má 2 jestvujúce nadzemné podlažia a jedno podzemné čiastočne zapustené podlažie. Má jestvujúcu strešnú konštrukciu pultového typu. Zámerom je realizovať rekonštrukciu nevyužívaného objektu pre komunitnú / spolkovú činnosť, tvoriaci I.NP so samostatným hlavným vstupom na juhovýchodnej strane fasády. Objekt je prístupný z miestnej komunikácie príjazdovou cestou s parkovacími plochami. Tvar strešnej konštrukcie na danom objekte sa nemení, navrhovaná je výmena strešnej krytiny na streche A vrátane podkladných vrstiev ako aj doplnenie strešnej konštrukcie na streche B. Odstránenie strešnej konštrukcie je navrhnuté na streche C. Celkový pôdorysný tvar ako aj zastavaná plocha objektu sa nemení.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
Telefón
+421517465381
Adresa
Obec Bajerovce
ARR PSK, Prostejovská 117/A, 080 01 Prešov