Výstavba multifunkčného a detského ihriska v obci Chmeľov

Obstarávateľ
Obec Chmeľov
Hodnota
131 302 €
Popis zákazky
Nové viacúčelové multifunkčné ihrisko a exteriérová telocvičňa bola navrhnutá v areály školy, v katastri obce Chmeľov, v okrese Prešov. Dotknutá parcela sa nachádza v katastrálnom území Chmeľov, parcelné číslo 1541/3. Umiestnenie multifunkčného ihriska a vonkajšej telocvične bolo navrhnuté na voľnom priestranstve, ktoré je v súčasnosti zatrávnené. Celý areál školy má svahovitý respektíve terasovitý charakter so zatrávnenými plochami. Multifunkčné ihrisko bolo navrhnuté na prevádzkovanie viacerých športov, t.j. minifutbal, nohejbal, basketbal, vybíjaná, volejbal, hádzaná, tenis, hokejbal, florbal a pod. Exteriérová telocvičňa bola navrhnutá pre staršie deti vo veku 8-14 rokov, zameraná na rozvoj koordinácie, koncentrácie, pohybu, kardiovaskulárny systém a precvičenie posturálnych svalových skupín zábavnou formou - hrou a cvičením. Vnútorný priestor objektu bude doplnený o umelé osvetlenie, ktoré spĺňa v maximálnej miere potreby prevádzky na presvetlenie.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
Telefón
+421517465381
Adresa
Obec Chmeľov
ARR PSK, Prostejovská 117/A, 080 01 Prešov