Multifunkčné ihrisko v obci Jakovany

Obstarávateľ
Obec Jakovany
Hodnota
67 159 €
Popis zákazky
Pozemok pre uvažované multifunkčné ihrisko sa nachádza v centre obce Jakovany, na parcele 4. Prístup na pozemok je zo severnej strany. Z dôvodu úniku zamedzenia úniku lôpt pri prevádzkovaní športovej plochy je navrhnutý po celom obvode pevný mantinel a polypropylénová sieť. Bránka bude zabezpečená proti svojvoľnému manipulovanie zo strany deti. Popri športových aktivitách môže plocha slúžiť aj pre organizovanie rôznych spoločenských akcií či podujatí.Stavenisko určené pre výstavbu je rovinatý trávnatý terén. Pred zahájením prác treba previesť zhrnutie existujúcich vrstiev ornice v potrebnom rozsahu a uskladniť na skládke zeminy na pozemku investora. Osvetlenie ihriska bude riešené šiestimi stožiarmi umelého osvetlenia
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
Telefón
+421517465381
Adresa
Obec Jakovany
ARR PSK, Prostejovská 117/A, 080 01 Prešov