Multifunkčné ihrisko v obci Bodovce

Obstarávateľ
Obec Bodovce
Hodnota
68 596 €
Popis zákazky
Pozemok pre uvažované multifunkčné ihrisko sa nachádza v centre obce Bodovce, na parcele 162. Prístup na pozemok je z juhozápadnej strany. Z dôvodu úniku zamedzenia úniku lôpt pri prevádzkovaní športovej plochy je navrhnutý po celom obvode pevný mantinel a polypropylénová sieť. Bránka bude zabezpečená proti svojvoľnému manipulovanie zo strany deti. Popri športových aktivitách môže plocha slúžiť aj pre organizovanie rôznych spoločenských akcií či podujatí. Osvetlenie ihriska bude riešené šiestimi stožiarmi umelého osvetlenia.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
Telefón
+421517465381
Adresa
Obec Bodovce
ARR PSK, Prostejovská 117/A, 080 01 Prešov