Zníženie energetickej náročnosti budovy

Obstarávateľ
Obec Čertižné
Hodnota
253 711 €
Popis zákazky
Realizácia stavebných prác podľa platnej projektovej dokumentácie a požiadaviek obstarávajúceho za účelom zníženie energetickej náročnosti budovy.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe budov. (45210000)
Kontaktná osoba
Štefan Janko
info@bgskonzult.sk
Telefón
+421907924325
Adresa
Obec Čertižné
BGS KONZULT, Komenského 2776/23, 06901 Snina