Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice

Obstarávateľ
Obec Tušice
Hodnota
88 901 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice. Bližšie špecifikované v časti B.1 Súťažných podkladov a v projektovej dokumentácií.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Peter Štefaňák, PhD.
info@psagentura.sk
Telefón
+421948681179
Adresa
Obec Tušice
PS Agentúra s.r.o., Hálova 16, 851 01 Bratislava