Skupinový vodovod Trstín, Horná Krupá, Bíňovce - 3. stavba

Obstarávateľ
Združenie obcí Horná Krupá - Bíňovce
Hodnota
232 118 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je stavba Skupinový vodovod Trstín, Horná Krupá, Bíňovce - 3. stavba pozostávajúca z Prípravy územia, Prívodného potrubia z HDPE PN16 DN 150 - 2 108 m, vodomernej a redukčnej šachty a Technickej rekultivácie. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaze výmer.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Práca na vodovodnom domovom potrubí. (45332200)
Kontaktná osoba
Erika Konečná
zdruzenieobci@gmail.com
Telefón
+421908870635
Adresa
Združenie obcí Horná Krupá - Bíňovce
Obecný úrad Horná Krupá186, 919 65 Horná Krupá

Zdieľať

Obstarávania s predmetom Práca na vodovodnom domovom potrubí.