Základná škola Nižný Slavkov - Multifunkčné ihrisko.

Obstarávateľ
Obec Nižný Slavkov
Hodnota
110 919 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Základná škola Nižný Slavkov - Multifunkčné ihrisko. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Jozef Kamenický; Mgr. Miroslav Kovalík
niznyslavkov@niznyslavkov.sk; mirokov.orim@gmail.com
Telefón
+421514591224
Adresa
Obec Nižný Slavkov
Obec Nižný Slavkov, Obecný úrad Nižný Slavkov 102, 082 75 Nižný Slavkov