Poloma – Futbalové ihrisko.

Obstarávateľ
Obec Poloma
Hodnota
124 990 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Poloma Futbalové ihrisko. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Pavol Hanušovský, Mgr. Miroslav Kovalík
ocupoloma@stonline.sk; mirokov.orim@gmail.com
Telefón
+421514597235
Adresa
Obec Poloma
Obec Poloma, Obecný úrad Poloma 120, 082 73 Šarišské Dravce