Rozšírenie Salaša pod Maginhradom

Obstarávateľ
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
Hodnota
658 753 €
Popis zákazky
SO 1 WELLNESS - novostavba samostatne stojaceho objektu SO 2 a SO 3 UBYTOVANIE - dva samostatne stojace objekty SO 4 Spevnené plochy - spojovacie komunikácie
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Norber Keľo
noro.kelo@zoznam.sk
Telefón
+421475695154
Adresa
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
Hlavná 137, 980 51Veľké Teriakovce