Dom Nádeje - Obec Ďurďoš

Obstarávateľ
Obec Ďurďoš
Hodnota
116 938 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je výstavba Domu Nádeje v obci Ďurďoš. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotnícke a sociálne služby, krematóriá a verejné záchody. (45215000)
Kontaktná osoba
Emília Marcinková
obecdurdos@stonline.sk
Telefón
+421574452320
Adresa
Obec Ďurďoš
Obecný úrad Ďurďoš č.36

Zdieľať

Obstarávania s predmetom Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotnícke a sociálne služby, krematóriá a verejné záchody.