Prírodné drvené kamenivo frakcia 2/5 mm - andezit

Obstarávateľ
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Hodnota
39 500 €
Popis zákazky
Obstarávateľ požaduje dodanie : Prírodného drveného kameniva ( andezit ) frakcie 2/5 mm , ktoré spĺňa EN 13043. Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest , letísk a iných dopravných plôch. Kamenivo musí spĺňať podmienky na využitie pri oprave ciest za použitia tryskovej technológie TURBO 5000.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Drvený a mletý kameň. (14212300)
Kontaktná osoba
Peter Valent
peter.valent@rsucnr.sk
Telefón
+421376512750
Adresa
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Štúrova 147
94965 Nitra

Detaily o obstarávaní