Terénne automobily Pick-up 4x4

Obstarávateľ
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Hodnota
1 495 000 €
Popis zákazky
Nákup nových terénnych automobilov Pick-up 4x4 s ložnou plochou.
Elektronická aukcia
Áno.
CPV kód
Pikapy. (34131000)
Kontaktná osoba
Ing. František Fodor
frantisek.fodor@lesy.sk
Telefón
+421918444222
Adresa
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8
97566 Banská Bystrica

Súťažné podklady

Súťažné podklady sú dostupné na internete: stiahnuť podklady

Detaily o obstarávaní