Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti OZ Prievidza,LS Nitrianske Rudno na obdobie 1.7.2012-31.12.2013

Obstarávateľ
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Víťaz
MYMEDIA, s.r.o.
Hodnota
18 141 €
Popis zákazky
Pestovatelská cinnost zahrna výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesnovaním, starostlivostou o obnovované lesné porasty za úcelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (tažbovej cinnosti), ochranou lesa a ostatnou pestovatelskou cinnostou.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Lesnícke služby. (77200000)
Kontaktná osoba
Ing. Branislav Fašánek
branislav.fasanek@lesy.sk
Telefón
+421465422607
Adresa
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8
97566 Banská Bystrica

Detaily o obstarávaní