Verejné obstarávania podľa obstarávateľa

Najväčší obstarávatelia
Názov IČO Adresa
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik36038351Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky30845572Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - Nové Mesto
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.35919001Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava - Ružinov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky00151866Pribinova 2, 812 72 Bratislava - Staré Mesto
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.35971126Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava - Nové Mesto
Univerzita Komenského v Bratislave00397865Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
Slovenská technická univerzita v Bratislave00397687Vazovova 5, 812 43 Bratislava - Staré Mesto
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.35914939Rožňavská 1, 832 72 Bratislava - Nové Mesto
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik36022047Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Slovenská správa ciest00003328Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov
Žilinský samosprávny kraj37808427Komenského 48, 011 09 Žilina
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.35946024Tomášikova 22, 821 02 Bratislava - Ružinov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach00397768Šrobárova 2, 041 80 Košice - Staré Mesto
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.35914921Drieňová 24, 820 09 Bratislava - Ružinov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky00151742Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava - Staré Mesto
Žilinská univerzita v Žiline00397563Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava31364501Klemensova 8, 813 61 Bratislava - Staré Mesto
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.36601284Ondavská 8, 040 11 Košice - mestská časť Západ
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.35937874Mamateyova 17, 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov00610577Hollého 14, 081 81 Prešov
stránka 1 z 248 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najmenší obstarávatelia