Verejné obstarávania podľa obstarávateľa

Najväčší obstarávatelia
Názov IČO Adresa
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik36038351Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky30845572Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - Nové Mesto
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky00151866Pribinova 2, 812 72 Bratislava - Staré Mesto
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.35914921Drieňová 24, 820 09 Bratislava - Ružinov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.35946024Tomášikova 22, 821 02 Bratislava - Ružinov
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava31364501Klemensova 8, 813 61 Bratislava - Staré Mesto
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.35919001Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava - Ružinov
Slovenské elektrárne, a.s.35829052Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava - Ružinov
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.35937874Mamateyova 17, 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.35815256Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava - Ružinov
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica00165549Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.35914939Rožňavská 1, 832 72 Bratislava - Nové Mesto
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach00397768Šrobárova 2, 041 80 Košice - Staré Mesto
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky42499500Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská správa ciest00003328Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov
Mesto Žilina00321796Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Prešovský samosprávny kraj37870475Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja37936859Jesenná 14, 080 05 Prešov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik36022047Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Univerzitná nemocnica Bratislava31813861Pažítková 4, 821 02 Bratislava - Ružinov
stránka 1 z 5 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najmenší obstarávatelia