Najčastejšie obstarávané

Predmet obstarávania podľa CPV
Názov Obstarávaní CPV kód
Stavebné práce.75445000000
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty.149
Stavebné práce na výstavbe ciest.8345233120
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení.7845316100
Bezpečnostné kamery.7435125300
Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie.6245212000
Stavebné práce na stavbe budov.5845210000
Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru.4345212300
Služby súvisiace s ťažbou dreva.4377211000
Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy.4145316210
Stavebné práce na stavbe chodníkov.4145233161
Inštalovanie osvetlenia ciest.3745316110
Poľnohospodárske stroje.3616000000
Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest.2945233123
Elektrotechnické inštalačné práce.2845315100
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest.2745233000
Služby súvisiace s lesníctvom.2377230000
Stavebné práce na stavbe športových zariadení.2345212200
Zemný plyn.2009123000
Elektrická energia.1909310000
Zobraziť obstarávania podľa predmetu

Štatistika verejných obstarávaní v roku 2017

Najväčšie obstarávania podľa hodnoty

Najväčšie obstarávania
Obstarávateľ Hodnota Názov

Najväčší obstarávatelia podľa počtu obstarávaní

Najväčší obstarávatelia
Názov Obstarávaní

Najaktívnejšia osoba podľa počtu obstarávaní

Kontaktná osoba s najviac obstarávaniami
Kontaktná osoba Počet Email

Štatistika verejných obstarávaní v roku 2016

Najväčšie obstarávania podľa hodnoty

Najväčšie obstarávania
Obstarávateľ Hodnota Názov
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky38 000 000 €Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.28 535 540 €Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky28 212 000 €Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu...
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky19 775 659 €Centrálne úložisko digitálneho edukačného
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK14 855 602 €Poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosť za...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.14 694 220 €Lieky ATC skupiny B02BD06
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne14 590 980 €Výskumná infraštruktúra a prístrojové vybavenie...
Slovenská pošta, a.s.12 000 000 €Neznámy názov
Nitrianska investičná, s.r.o.9 779 988 €Stavebné práce v rozsahu inžinierske stavby
Univerzita Komenského v Bratislave8 000 000 €Drobné práce súvisiace s údržbou a opravou

Najväčší obstarávatelia podľa počtu obstarávaní

Najväčší obstarávatelia
Názov Obstarávaní
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik83
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná...46
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.25
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.18
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky18
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v12
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta12
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.11
Slovenské elektrárne, a.s.11
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.10

Najaktívnejšia osoba podľa počtu obstarávaní

Kontaktná osoba s najviac obstarávaniami
Kontaktná osoba Počet Email
Ing. Anton Gardian24mpprofit.vo@gmail.com
JUDr. Silvia Štarková22starkova@aegroup.sk
Ing. Tomáš Klibáni21klibani@sqm.sk
Eva Kmecová19eva.kmecova@centrum.sk
Ing. Peter Fedor19peter.fedor@lesy.sk
JUDr. Dagmar Borovská15borovska.dagmar@javys.sk
Zlatica Šeďová11zsedova@nspbb.sk
Nikoleta Károlyiová11obstaravanie@epicpartner.sk
Marcela Fedorová10marcela.fedorova@mil.sk
Mgr. Martina Hájiková10obecnyurad@varin.sk

Firemné štatistiky

Vývoj počtu firiem

Zaregistrovaných firiem

Najúspešnejšie firmy

Podozrivé obstarávania

Nové obstarávania