Výsledky verejných obstarávaní

Najnovšie výsledky obstarávania
Víťaz Obstarávateľ Zákazka Hodnota
EKOAND s.r.o.Slovenský filmový ústavSystematická obnova audiovizuálneho dedičstva (uzatvorenie ČZ za 2/4 2015)762 088 €
ponúk: 1
TIMED, s.r.o.Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.Kanyly16 893 €
ponúk: 1
Drevospektrum s.r.o.Kaštieľ Gbeľany, s.r.o.Vytvorenie doplnkových služieb cestovného ruchu v Kaštieli Gbeľany308 809 €
ponúk: 1
EBA s.r.o.BIONERGY, a. s.Naloženie, odvoz a zhodnotenie existujúceho a v budúcnosti vyprodukovaného stabilizovaného kalu z KPaEH Bionergy, a.s. ...2 061 000 €
ponúk: 1
Pow-en a. s.Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosťNákup a predaj elektriny na základe "EFET" zmluvy0 €
ponúk: 1
Dentsu Aegis Network Slovakia, s. r. o.Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosťSlužby mediálnej agentúry1 320 000 €
ponúk: 1
AITEN, a.s.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.Úprava aplikácií IIS-P pre optimalizovanú technickú IT infraštruktúru255 980 €
ponúk: 1
Faveo, s.r.o.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republikyZabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí ...261 815 €
ponúk: 1
SOFOS, s r.o.Ekonomická univerzita v BratislaveDodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach721 131 €
ponúk: 1
Slovak Telekom, a.s.Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyZabezpečenie prestupu hlasových služieb rezortu Ministerstva spravodlivosti SR do verejnej telekomunikačnej siete1 514 241 €
ponúk: 1
ZIN, s.r.o.Západoslovenská distribučná, a.s.Uzemňovací materiál1 255 200 €
ponúk: 1
SL SLOVAKIA, a. s.SLOVAKIA RING s. r. o.Rozšírenie a skvalitnenie služieb športovo-rekreačného strediska Slovakia Ring399 000 €
ponúk: 1
ORGA-TRADE Network Systems, s. r. o.Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyRealizácia optických sietí33 254 597 €
ponúk: 1
DATALAN, a.s.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyDodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb.508 711 €
ponúk: 1
SOME SLOVAKIA, s.r.o.Obec Zemplínske JastrabieNákup technologického vybavenia zberného dvora269 400 €
ponúk: 1
HITmobil, s.r.o.Neurochirurgia n.f.MOBILNÉ CT S KRANIÁLNOU A SPINÁLNOU NAVIGÁCIOU VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA.2 631 579 €
ponúk: 1
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným KošiceAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava ŠtefánikaDodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline847 677 €
ponúk: 1
SAG Elektrovod, a. s.Západoslovenská distribučná, a.s.VVN Kráľová nad Váhom, TR 110/22 kV3 650 000 €
ponúk: 1
ŽOS Vrútky a.s.Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.Hlavné opravy hnacích dráhových vozidiel 350.020-4 a 350.016-2941 790 €
ponúk: 1
MICROCOMP - Computersystém s.r.o.Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republikyElektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR2 169 264 €
ponúk: 1
stránka 1 z 1221 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie výsledky